Vier Erven Twello

Twello

Drie scholen in Twello zijn van hun eigen locaties verhuisd naar een nieuw, gezamenlijk gebouw: brede school De Fliert. Daarmee komen twee (voormalige) schoollocaties vrij voor herontwikkeling. Ook zijn twee locaties aan het spoor al langere tijd in beeld om ontwikkeld te worden.

Voor alle vier locaties wordt woningbouw beoogd dat recht moet doen aan het kwalitatieve woningbouwprogramma van de gemeente Voorst. Daarnaast moet het passen in de eigen stedenbouwkundige omgeving. Iedere locatie vraagt om zijn eigen stedenbouwkundige opzet en beeld.

De gemeente Voorst heeft voor de ontwikkeling van deze locaties diverse randvoorwaarden opgesteld en een viertal ontwikkelaars uitgedaagd om binnen deze uitgangspunten plannen te maken voor woningbouw.

Deze randvoorwaarden betroffen o.a.:

  • het woningbouwprogramma;
  • de beeldkwaliteit;
  • duurzaamheid;
  • parkeernormen;
  • inrichting van de openbare ruimte;
  • behoud van een aantal waardevolle bomen;
  • een minimaal vereiste grondwaarde.

Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeente Voorst gekozen voor de plannen van de ontwikkelcombinatie Bemog/Nikkels/Le Clercq. In de voorbije periode heeft de combinatie, die onder de naam BNC Ontwikkeling B.V. de locaties gaat ontwikkelen, de schetsontwerpen in overleg met de gemeente meer geconcretiseerd.

Meer informatie over het project vind je hier: www.4erventwello.nl.

Andere projectontwikkeling projecten