Kwalitatief hoogwaardige renovatie en herbestemming

Renovatie

Nikkels renoveert regelmatig bestaande gebouwen. Wij zorgen ervoor dat het gebouw kwalitatief hoogwaardig gerenoveerd wordt. Want wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen. We zorgen ervoor dat een bestaand pand weer bruikbaar wordt, volgens de nu geldende maatstaven en normen.

In het verleden hebben wij al diverse gebouwen gerenoveerd zoals woongebouwen, schoolgebouwen, zorggebouwen en kantoren. Bij renoveren is ook vaak sprake van transformatie of herbestemming van een pand. Regelmatig worden bijvoorbeeld leegstaande panden omgeturnd naar zorgunits. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat het gebouw geschikt wordt gemaakt overeenkomstig de wensen en eisen van de nieuwe gebruiker.

Alle expertise in huis

Het draait bij renovatie vaak om details. Al bij de ontwerpfase is het van belang om deze details goed in beeld te hebben, zodat je weinig verrassingen tegenkomt in de uitvoering. Bij Nikkels hebben we veel verstand van bouwen, waardoor we deze details als snel in beeld  hebben. We adviseren ook over functionaliteit en toekomstbestendigheid.

Al deze kennis hebben we zelf in huis, of beschikbaar vanuit ons uitgebreide netwerk van samenwerkingspartners.

Een tweede leven

Het mooie bij renoveren is dat we een pand een tweede leven geven. We dragen als bouwbedrijf graag bij aan een duurzame en circulaire economie. Renovatie van bestaand vastgoed is daar een mooi voorbeeld van.

Bekijk onze renovatie projecten