Proefproject Wet Kwaliteitsborging in Apeldoorn


Naar alle waarschijnlijkheid zal op 1 juli 2022 de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in Nederland worden ingevoerd. Om die reden worden er vanuit de overheid en Bouwend Nederland diverse proefprojecten gedraaid, om zo deze nieuwe wetgeving in de praktijk te testen en op basis hiervan waar nodig bij te stellen. Gezien onze rol als bouwer in de regio hebben wij in de proeffase meegedraaid. Dit gaf ons direct de kans om te ontdekken wat de Wkb voor ons als bedrijf betekent en op die wijze onszelf voor te bereiden op de toekomst.

Samen met de gemeente Apeldoorn en Woningborg Toetsing en Toezicht hebben we afgelopen periode bij het project 9 woningen in de wijk Ugchelen Buiten een pilot gedraaid.

Woningborg is de formele toetser in dit traject en heeft ons gecontroleerd als certificerende instantie. Als uitgangspunt hebben we ons huidige digitale kwaliteitssysteem homeDNA gebruikt en dit verder uitgebouwd op basis van de eisen vanuit de Wkb.

Aanpassingen voor Wkb

Het aanpassen aan de Wkb voor dit proefproject was voor ons als organisatie gemakkelijk in te passen, omdat ons digitale kwaliteitssysteem al voor een groot deel voldeed.

De grootste aanpassing waren extra controles, vooral tijdens de bouw. Denk aan het maken van foto’s voor wapening, isolatiedikte en toegepaste producten. De extra keuringen die we bij dit project voor de Wkb moesten doen, hebben we vanaf heden direct ingevoerd bij alle projecten. Het grote voordeel daarvan is dat we hiermee al voorbereid zijn op de invoering van de nieuwe wetgeving.

Een ander voordeel van dit proefproject was dat we het konden combineren met de regelgeving voor BENG, de nieuwe manier van energiezuinig bouwen. Ook hiervoor moeten we aan veel eisen en vastlegging voldoen, waarvan er veel overeenkomen met de nieuwe Wkb. Op dit moment zijn we bezig om ook deze eisen direct te verwerken in ons kwaliteitssysteem, waardoor we met één systeem voor beide kunnen werken.

Het was zowel voor ons als de gemeente Apeldoorn en Woningborg een leerzaam traject. Onze gezamenlijke ervaringen en aanbevelingen zijn ingediend bij de Begeleidingsgroep proefprojecten van de overheid. Op deze wijze hopen wij te hebben bijgedragen aan een zo werkbaar mogelijke nieuwe Wet Kwaliteitsborging.


Andere projectontwikkeling projecten