12 zorgwoningen Den Bouw

Warnsveld

In Warnsveld bij het zorg-wooncentrum zijn door ons de bestaande 12 aanleunwoningen (z.g.n. boogwoningen, i.v.m. de vorm van de woningen) gesloopt, hiervoor in de plaats bouwen we 12 nieuwe “extramurale” woningen.

De bestaande boogwoningen zijn in april 2019 gesloopt. De bouw is gestart in september, de oplevering staat gepland voor begin 2020.

Andere zorg projecten