In Warnsveld bij het zorg-wooncentrum zijn door ons de bestaande 12 aanleunwoningen (z.g.n. boogwoningen, i.v.m. de vorm van de woningen) gesloopt, hiervoor in de plaats zijn 12 nieuwe “extramurale” woningen gerealiseerd.

De bestaande boogwoningen zijn in april 2019 gesloopt en begin 2020 zijn de nieuwe woningen opgeleverd.

Andere zorg projecten