Waterschap Vallei en Veluwe in Duurzaam Gebouwd


Het netwerk van Cirkelstad Apeldoorn en Deventer was op 20 juni te gast bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Bij het ontwerp en de realisatie speelde circulariteit een grote rol.

Tijdens deze bijeenkomst werd zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant met de aanwezigen gedeeld. Hoe dit proces in de praktijk is verlopen en keuzes zijn gemaakt om tot het schitterende eindresultaat te komen bij een organisatie waar circulariteit volop de aandacht heeft.

Voor het circulaire ontwerp en de uitvoering was de hele keten nodig: opdrachtgever, architect, bouwer, installateur, audiovisueel expert en leveranciers. Als bouwbedrijf hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren aan deze circulaire renovatie.

Lees het complete artikel op de site van Duurzaam Gebouwd!