Ondertekening overeenkomst zorgwoningen Beekwal Eerbeek


Onlangs tekenden Veluwonen en Nikkels bouwbedrijf de aannemingsovereenkomst voor de bouw van de eerste 39 zorgwoningen voor de Beekwal in Eerbeek.

Wat zijn de bouwplannen?
Aan de Derickxkamp wordt de komende jaren gebouwd aan vernieuwing van de huidige Beekwal. In totaal worden hier ca. 110 nieuwe woningen gebouwd. Op de plek van de oude mavo komen de eerste 39 nieuwe appartementen voor ouderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. De bouw van deze woningen start in het voorjaar van 2024. Op de plek van de huidige 15 aanleunwoningen wordt eind 2025 gestart met nog eens 39 nieuwe appartementen waar ook 24-uurs zorg geleverd wordt. Als laatste komt op de plek van de huidige Beekwal een nieuw woongebouw met 30 appartementen voor ouderen die geen of eenvoudige zorg nodig hebben.

De Beekwal
‘Woonzorgcentrum De Beekwal is belangrijk, veel ouderen uit Eerbeek willen namelijk in het dorp blijven wonen als er zorg nodig is,’ vertelt Vincent Buitenhuis directeur-bestuurder van Veluwonen. ‘Maar wie De Beekwal kent, weet ook dat het gebouw oud wordt. We hebben tegenwoordig andere ideeën en wensen over wonen met zorg. Het mag allemaal wat minder ‘tehuis-achtig’ en ruimer. Ik ben blij dat we met Nikkels bouwbedrijf van start gaan met de bouw van de eerste fase.’
Ook Emiel Nikkels, directeur van Nikkels bouwbedrijf is blij om aan de slag te gaan met de werkzaamheden. ‘Na een fijne samenwerking in het voortraject, zien we uit naar het vervolg in dit mooie Beekwal project, dat straks een fijn thuis is voor de toekomstige bewoners.’

Bij de plannen voor de nieuwe Beekwal werkt Veluwonen samen met zorgaanbieders Riwis Zorg en Welzijn en Zorggroep Apeldoorn e.o.

Meer informatie over dit project is te lezen op: www.veluwonen.nl/debeekwal


Andere zorg projecten