Ondertekening herontwikkeling Twello


Op donderdag 7 mei is de overeenkomst voor de herontwikkeling van vier inbreidingslocaties in Twello digitaal ondertekend door de gemeente en de ontwikkelende partijen, de combinatie Bemog, Nikkels en Le Clercq (BNC Ontwikkeling).

De vier locaties zijn de voormalige locaties van De Oase (Troelstralaan) en De Kruimelkring (Abraham Kuyperstraat), en twee locaties aan het spoor, aan de Frans Halsstraat en aan de Koningin Julianastraat.

Als het definitieve ontwerp klaar is zal de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan moeten vaststellen. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van woningbouw op de vier locaties mogelijk. Daarna kan de bouw gestart worden. Naar verwachting zal dit in 2022 zijn.

Lees hier verder op de website van de gemeente Voorst.