MN tekent koopovereenkomst nieuwbouwproject Groene Hoven


Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN heeft de koop- en realisatieovereenkomst met D.W. Investments en Nikkels bouwbedrijf voor nieuwbouwproject De Groene Hoven getekend. MN’s opdrachtgever Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) neemt hier in totaal 76 appartementen voor de vrijesectorhuur af.

In Apeldoorn-Noord in de wijk Kerschoten wordt een ambitieus nieuwbouwproject gerealiseerd: De Groene Hoven (voorheen Nieuw Hubertus). De afgelopen jaren zijn in deze wijk circa 106 sociale huurappartementen, 6 eengezinswoningen, kleinschalig wonen, dagbesteding, wijkteam, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, consultatiebureau en een huisartsen- en  fysiotherapie praktijk gerealiseerd.

De realisatie van deze appartementen voor PMT is het sluitstuk op de laatste fase van De Groene Hoven, ook wel deelplan Slinger Noord genaamd. Dit woongebouw is gelegen aan de Koninginnelaan en omvat in totaal 76 twee- en driekamerappartementen in de huursector. De appartementen worden ontsloten via twee hoofdtrappenhuizen en liften en galerijen. De appartementen in de toren hebben een portiekontsluiting. De appartementen variëren in grootte van 69 tot en met 102  m2, gemiddeld circa 86 m2.

Via een onderdoorgang is het parkeerterrein met in totaal 35 parkeerplaatsen bereikbaar, waarvan 12 overdekt. Daarnaast worden 56 parkeerplaatsen gehuurd in de naast gelegen parkeergarage.