Laatste 38 woningen in Vogelbuurt


In Apeldoorn bouwt Nikkels in opdracht van woningcorporatie De Goede Woning de laatste 38 eengezinswoningen in de Vogelbuurt (fase 3).

Herstructureringsplan

De woningen zijn onderdeel van het herstructureringsplan van de Vogelbuurt, die  is ontworpen en gebouwd in de jaren ’20 van de vorige eeuw. De bestaande woningen voldeden niet meer aan de huidige woonwensen en worden sinds 2015 vervangen door 126 nieuwe huurwoningen en -appartementen. Naar verwachting worden de woningen uit fase 3 in het najaar van 2017 opgeleverd.

Meer informatie over de herstructurering van de Vogelbuurt