Groen licht voor woningbouw Tellegenpark Wijhe


Bemog-Nikkels Ontwikkelingscombinatie Vof (een samenwerking tussen BEMOG en Nikkels) heeft, van de gemeente Olst-Wijhe, groen licht gekregen om op de voormalige schoollocatie Tellegen in Wijhe 25 woningen te realiseren.

Om op de schoollocatie nieuwbouw mogelijk te maken, moet deze de bestemming ‘wonen’ krijgen. Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor is eind 2023, zes weken ter inzage gelegd. Er is één zienswijze binnengekomen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het bestemmingsplan met wijziging in de toelichting vastgesteld. Daarop is geen beroep ingesteld en is het bestemmingsplan nu onherroepelijk. Bemog – Nikkels ontwikkelingscombinatie Vof kan het bouwplan nu verder uitwerken en de woningen bouwen.

Start verkoop woningen

De verkoop van de 25 woningen zal naar verwachting na de zomervakantie starten. Als alles volgens planning verloopt, zal het voormalige schoolgebouw later dit jaar gesloopt worden en begin 2025 gestart worden met de bouw van de woningen.

De woningen die op deze plek komen, zijn onder andere bestemd voor senioren en starters.
Er komen 9 appartementen op een deel van het huidige grasveld en 16 woningen op de locatie van de Tellegenschool.

Wethouder Blind: “Goed dat er nu zekerheid is en er woningen op deze locatie gebouwd gaan worden. Zeker in Wijhe is de behoefte aan woningen groot, dus de nieuwbouw op deze plek is meer dan welkom.”

Meer informatie over dit project vind je op de website www.tellegenpark.nl.