Energiebesparende maatregelen woningen DeltaWonen


Woningcorporatie DeltaWonen in Zwolle wil dat al haar woningen in 2024 energiezuiniger zijn en minder CO2 uitstoten. Dat betekent onder andere dat er bij  bestaande woningen maatregelen moeten worden genomen om energie te besparen en energie op te wekken.

Hiervoor pakt DeltaWonen tussen 2013 en 2024 ongeveer 8000 bestaande woningen aan.

In 2016 zijn maar liefst 1274 woningen verbeterd. Nikkels heeft hieraan bijgedragen door een aantal complexen in de wijk Ittersumerlanden in Zwolle energiezuiniger en comfortabeler te maken. Hierdoor wordt het voor huurders makkelijker om op energieverbruik en energiekosten te besparen.