Eind 2017 start bouw nieuw Julianaplein Barneveld


De sloop-nieuwbouw van het Julianaplein in Barneveld bereikt een volgende fase. Terwijl de sloop in volle gang is, selecteerde Woningstichting Barneveld bouwbedrijf Nikkels uit Twello voor het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw. De start bouw is naar verwachting in eind 2017.

‘Denken in uitvoering bij het ontwerp van het plan. Dat was doorslaggevend in de keuze voor Nikkels,’ aldus Rick de la Croix, manager Ontwikkeling en Techniek van Woningstichting Barneveld. ‘Zij gaan de woningen bouwen en ontwerpen en werken voor het ontwerp samen met I’m architecten. Nikkels maakt optimaal gebruik van de samenwerking door hen vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen.’

De klankbordgroep van terugkerende bewoners is vanaf het begin van de sloop-nieuwbouw plannen betrokken. Zij geven onder andere wensen aan voor het ontwerp: welke ‘oude’ kenmerken willen zij bijvoorbeeld terugzien in het nieuwe plein? Zij maakten onlangs kennis met de projectbetrokkenen van Nikkels en I’m architecten. Woningstichting Barneveld neemt de bewonerswensen waar het kan mee in het ontwerp, zoals het behoud van het plein en de terugkeer van het historiserend karakter waaronder een poort en de rode dakpannen. Eén element van het plein is al veiliggesteld. De steen met ‘Volkshuisvesting 1921’ erop keert terug op het nieuwe plein.

Planning
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de bestemmingsplanwijziging. Parallel hieraan vordert de sloop van het plein. Verder zijn woningstichting en gemeente in gesprek met de welstandscommissie van de gemeente over het ontwerp van de woningen. De verwachting is dat de gemeente in april een inloopmoment organiseert rondom het ontwerp bestemmingsplan. Afhankelijk van het verloop van de procedures is de start bouw eind 2017.