Archeologische opgravingen Park Reehorst in Ede


In Ede gaat Nikkels binnenkort van start met de bouw 22 woningen in de wijk Park Reehorst in Ede. Het nieuwbouwproject Terra Silva bestaat in totaal uit 45 woningen en is de kroon op deze nieuwe kleinschalige wijk met een groene uitstraling. Nikkels ontwikkelt en bouwt de 45 woningen in samenwerking met Linq Vastgoedontwikkeling en Le Clercq Planontwikkeling.

Voor de start van de bouw was het noodzakelijk om eerst een archeologisch onderzoek te laten doen op de bouwlocatie. De reden is simpel, Ede staat in de top 3 van Nederlandse gemeenten als het gaat om archeologische rijkdommen in de ondergrond. De kans bij bouwen in Ede is dus enorm groot dat er nog historie in de bodem zit en die willen we niet verloren laten gaan. Bovendien was dit onderzoek een aanvulling op eerdere opgravingen gedaan tussen 2014 en 2016 ten noorden van Park Reehorst. Dit onderzoek toonde aan dat Ede-Zuid, waar ook de Reehorsterweg is gelegen, een zeer rijke bewoningsgeschiedenis kent. De oudste resten stammen al uit de steentijd, maar de belangrijkste resten komen uit de late ijzertijd (ruwweg tussen 200 voor Christus en het begin van onze jaartelling) en de middeleeuwen (ongeveer tussen 800 en 1200). Uit de ijzertijd stammen de resten van 20 huizen en een grafveld.

Brons- en IJzertijd

Het archeologisch onderzoek is van 9 tot en met 22 januari gedaan door RAAP, met behulp van inwoners uit Ede. Edenaren werden via een oproep in lokale media enthousiast gemaakt om mee te helpen opgraven en te ontdekken hoe er in de Brons- en IJzertijd geleefd werd in Ede. In het totaal onderzochte oppervlak, ongeveer 2500 m2, zijn diverse archeologische restanten gevonden en de resultaten zijn behoorlijk verrassend volgens senior projectleider Eric Norde van RAAP.

Omdat het onderzochte terrein sinds de jaren 50 van vorige eeuw bebouwd is geweest, was het niet zeker of resten nog intact waren. Het resultaat was boven verwachting! Eric Norde: “Verspreid over beide te ontwikkelen bouwblokken zijn prehistorische sporen aangetroffen. Uit de sporen hebben we tot nu toe delen van twee huizen uit de ijzertijd kunnen reconstrueren. Dit sluit aan bij de resten die we in Park Reehorst hebben onderzocht. Een grote verrassing is echter de vondst van delen van twee huizen uit de bronstijd, ruim 1000 jaar ouder dan de huizen uit de ijzertijd. Uit deze periode zijn in Ede nog maar op drie plaatsen archeologische resten aangetroffen en het is voor het eerst dat we hieruit een compleet huis kunnen reconstrueren. Dit is dus een zeldzame vondst die een belangrijke aanvulling vormt op onze kennis van het verleden. Naast de gebouwsporen is nog een crematiegraf uit de prehistorie gevonden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe oud dit graf is.”

Bouw van start

Het archeologisch onderzoek is inmiddels afgerond en dat betekent dat de bouw van de eerste fase van Terra Silva met 22 woningen binnenkort van start kan gaan. Ook de tweede fase van het project, nog eens 23 woningen, is geheel verkocht. De woningen worden aangesloten op ‘groene warmte’ en zijn dus bijzonder duurzaam. Tegelijkertijd met de archeologische opgravingen is men gestart met de aanleg van het warmtenet voor de woningen.

Lees meer in De Gelderlander over de opgravingen door de bewoners van Ede.

Bron foto’s: Gemeente Ede en RAAP

Andere projectontwikkeling projecten